کمترین: 
10895.7
بیشترین: 
10895.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دینار کویت امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی دینار کویتدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 10895.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":10895.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398