کمترین: 
519.5
بیشترین: 
519.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون دانمارک امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون دانمارکدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 519.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":519.5}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398