کمترین: 
407.5
بیشترین: 
407.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون سوئد امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون سوئددر تاریخ 25 مرداد 1396 , 407.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":407.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398