کمترین: 
47.9
بیشترین: 
47.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی افغانی امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی افغانیدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 47.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":47.9}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398