کمترین: 
3383.2
بیشترین: 
3383.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی فرانک سوئیس امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی فرانک سوئیسدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 3383.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":3383.2}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399