کمترین: 
2579.4
بیشترین: 
2579.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار کانادا امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار کانادادر تاریخ 25 مرداد 1396 , 2579.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":2579.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398