کمترین: 
2974.2
بیشترین: 
2974.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ین ژاپن امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی ین ژاپندر تاریخ 25 مرداد 1396 , 2974.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":2974.2}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398