کمترین: 
492.2
بیشترین: 
492.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یوان چین امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی یوان چیندر تاریخ 25 مرداد 1396 , 492.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":492.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398