کمترین: 
930.2
بیشترین: 
930.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی لیر ترکیه امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی لیر ترکیهدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 930.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":930.2}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399