کمترین: 
896
بیشترین: 
896
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی درهم امارات امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی درهم اماراتدر تاریخ 25 مرداد 1396 , 896 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":896}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398