کمترین: 
3863.5
بیشترین: 
3863.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یورو امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی یورودر تاریخ 25 مرداد 1396 , 3863.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":3863.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398