کمترین: 
3291.1
بیشترین: 
3291.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی دلاردر تاریخ 25 مرداد 1396 , 3291.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 09:10","price":3291.1}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398