کمترین: 
1.56
بیشترین: 
1.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی بنزین امروز 25 مرداد 1396
قیمت نهایی بنزیندر تاریخ 25 مرداد 1396 , 1.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/25 06:32","price":1.59},{"date":"1396/05/25 11:32","price":1.58},{"date":"1396/05/25 12:08","price":1.59},{"date":"1396/05/25 17:32","price":1.58},{"date":"1396/05/25 18:32","price":1.59},{"date":"1396/05/25 19:32","price":1.58},{"date":"1396/05/25 21:08","price":1.57},{"date":"1396/05/25 21:32","price":1.58},{"date":"1396/05/25 22:32","price":1.57},{"date":"1396/05/25 23:00","price":1.56}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398