کمترین: 
579
بیشترین: 
580
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یوان چین امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی یوان چیندر تاریخ 24 مرداد 1396 , 579 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 15:10","price":580},{"date":"1396/05/24 15:20","price":579},{"date":"1396/05/24 17:00","price":580},{"date":"1396/05/24 17:10","price":579}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398