کمترین: 
2292
بیشترین: 
2292
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی منات آذربایجان امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی منات آذربایجاندر تاریخ 24 مرداد 1396 , 2292 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 14:00","price":2292}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399