کمترین: 
467
بیشترین: 
468
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون سوئد امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون سوئددر تاریخ 24 مرداد 1396 , 468 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 13:40","price":468},{"date":"1396/05/24 14:30","price":467},{"date":"1396/05/24 15:40","price":468},{"date":"1396/05/24 17:00","price":467},{"date":"1396/05/24 17:10","price":468}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398