کمترین: 
3814
بیشترین: 
3817
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی دلاردر تاریخ 24 مرداد 1396 , 3817 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 12:50","price":3814},{"date":"1396/05/24 13:10","price":3815},{"date":"1396/05/24 13:50","price":3816},{"date":"1396/05/24 17:20","price":3817}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399