کمترین: 
1180000
بیشترین: 
1182000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی سکه بهار آزادی امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی سکه بهار آزادیدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 1180000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 12:48","price":1182000},{"date":"1396/05/24 17:12","price":1180000}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398