قیمت نهایی دلار نیوزیلند مورخ 24 مرداد 1396

کمترین: 
2950
بیشترین: 
2950
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار نیوزیلند مورخ 24 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار نیوزیلنددر تاریخ 24 مرداد 1396 , 2950 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 12:40","price":2950}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397