کمترین: 
249000
بیشترین: 
249000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی سکه گرمی امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی سکه گرمیدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 249000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 11:54","price":249000}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398