کمترین: 
630000
بیشترین: 
631000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی نیم سکه امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی نیم سکهدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 630000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 11:54","price":631000},{"date":"1396/05/24 16:06","price":630000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398