کمترین: 
3094
بیشترین: 
3096
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار کانادا امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار کانادادر تاریخ 24 مرداد 1396 , 3094 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 11:30","price":3096},{"date":"1396/05/24 11:40","price":3095},{"date":"1396/05/24 11:50","price":3096},{"date":"1396/05/24 12:20","price":3095},{"date":"1396/05/24 13:10","price":3096},{"date":"1396/05/24 13:50","price":3095},{"date":"1396/05/24 14:30","price":3094},{"date":"1396/05/24 15:10","price":3095},{"date":"1396/05/24 15:20","price":3094},{"date":"1396/05/24 17:00","price":3095},{"date":"1396/05/24 17:10","price":3094}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398