کمترین: 
1107
بیشترین: 
1110
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی لیر ترکیه امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی لیر ترکیهدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 1110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 11:20","price":1108},{"date":"1396/05/24 12:10","price":1107},{"date":"1396/05/24 12:50","price":1108},{"date":"1396/05/24 13:50","price":1110},{"date":"1396/05/24 14:40","price":1109},{"date":"1396/05/24 15:10","price":1110}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398