کمترین: 
600
بیشترین: 
601
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون دانمارک امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون دانمارکدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 10:30","price":601},{"date":"1396/05/24 13:30","price":600}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398