کمترین: 
4001
بیشترین: 
4013
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی فرانک سوئیس امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی فرانک سوئیسدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 4007 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 10:30","price":4013},{"date":"1396/05/24 11:50","price":4011},{"date":"1396/05/24 12:10","price":4007},{"date":"1396/05/24 12:20","price":4005},{"date":"1396/05/24 13:30","price":4001},{"date":"1396/05/24 13:40","price":4004},{"date":"1396/05/24 13:50","price":4007},{"date":"1396/05/24 15:10","price":4009},{"date":"1396/05/24 15:20","price":4007},{"date":"1396/05/24 17:00","price":4009},{"date":"1396/05/24 17:10","price":4007}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398