کمترین: 
3043
بیشترین: 
3047
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار استرالیا امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار استرالیادر تاریخ 24 مرداد 1396 , 3043 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 10:30","price":3047},{"date":"1396/05/24 13:30","price":3045},{"date":"1396/05/24 14:30","price":3043},{"date":"1396/05/24 15:10","price":3044},{"date":"1396/05/24 15:20","price":3043},{"date":"1396/05/24 17:00","price":3044},{"date":"1396/05/24 17:10","price":3043}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398