قیمت نهایی درام ارمنستان مورخ 24 مرداد 1396

کمترین: 
687.7
بیشترین: 
687.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی درام ارمنستان مورخ 24 مرداد 1396
قیمت نهایی درام ارمنستاندر تاریخ 24 مرداد 1396 , 687.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":687.7}
بروزرسانی در تاریخ 26 دی 1397