کمترین: 
1934.7
بیشترین: 
1934.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی منات آذربایجان امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی منات آذربایجاندر تاریخ 24 مرداد 1396 , 1934.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":1934.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398