کمترین: 
765.6
بیشترین: 
765.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی رینگیت مالزی امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی رینگیت مالزیدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 765.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":765.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398