کمترین: 
420.5
بیشترین: 
420.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار هنگ کنگ امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار هنگ کنگدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 420.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":420.5}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398