کمترین: 
2413.4
بیشترین: 
2413.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار سنگاپور امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار سنگاپوردر تاریخ 24 مرداد 1396 , 2413.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":2413.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398