کمترین: 
3120.9
بیشترین: 
3120.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی روپیه پاکستان امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی روپیه پاکستاندر تاریخ 24 مرداد 1396 , 3120.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":3120.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398