کمترین: 
51.4
بیشترین: 
51.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی روپیه هند امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی روپیه هنددر تاریخ 24 مرداد 1396 , 51.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":51.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1399