قیمت نهایی دینار عراق مورخ 24 مرداد 1396

کمترین: 
281.4
بیشترین: 
281.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دینار عراق مورخ 24 مرداد 1396
قیمت نهایی دینار عراقدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 281.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":281.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397