کمترین: 
8541.2
بیشترین: 
8541.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ریال عمان امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی ریال عماندر تاریخ 24 مرداد 1396 , 8541.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":8541.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398