کمترین: 
901.4
بیشترین: 
901.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ریال قطر امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی ریال قطردر تاریخ 24 مرداد 1396 , 901.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":901.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398