کمترین: 
876.9
بیشترین: 
876.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ریال عربستان امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی ریال عربستاندر تاریخ 24 مرداد 1396 , 876.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":876.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398