کمترین: 
413.7
بیشترین: 
413.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون نروژ امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون نروژدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 413.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":413.7}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398