قیمت نهایی کرون دانمارک مورخ 24 مرداد 1396

کمترین: 
521
بیشترین: 
521
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون دانمارک مورخ 24 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون دانمارکدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 521 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":521}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397