کمترین: 
405.6
بیشترین: 
405.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی کرون سوئد امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی کرون سوئددر تاریخ 24 مرداد 1396 , 405.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":405.6}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398