کمترین: 
3378.9
بیشترین: 
3378.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی فرانک سوئیس امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی فرانک سوئیسدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 3378.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":3378.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398