کمترین: 
2584
بیشترین: 
2584
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار کانادا امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی دلار کانادادر تاریخ 24 مرداد 1396 , 2584 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":2584}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398