کمترین: 
2984.5
بیشترین: 
2984.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی ین ژاپن امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی ین ژاپندر تاریخ 24 مرداد 1396 , 2984.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":2984.5}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398