کمترین: 
492.9
بیشترین: 
492.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی یوان چین امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی یوان چیندر تاریخ 24 مرداد 1396 , 492.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":492.9}
بروزرسانی در تاریخ 22 مهر 1398