قیمت نهایی لیر ترکیه مورخ 24 مرداد 1396

کمترین: 
933.6
بیشترین: 
933.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی لیر ترکیه مورخ 24 مرداد 1396
قیمت نهایی لیر ترکیهدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 933.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":933.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 دی 1397