کمترین: 
895.2
بیشترین: 
895.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی درهم امارات امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی درهم اماراتدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 895.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":895.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398