کمترین: 
4263.6
بیشترین: 
4263.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی پوند امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی پونددر تاریخ 24 مرداد 1396 , 4263.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":4263.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398