کمترین: 
3288.4
بیشترین: 
3288.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی دلار امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی دلاردر تاریخ 24 مرداد 1396 , 3288.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 09:10","price":3288.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 مهر 1398