کمترین: 
467.88
بیشترین: 
476.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی گازوئیل امروز 24 مرداد 1396
قیمت نهایی گازوئیلدر تاریخ 24 مرداد 1396 , 472.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/24 00:08","price":474.88},{"date":"1396/05/24 00:32","price":474.13},{"date":"1396/05/24 01:08","price":474.38},{"date":"1396/05/24 02:00","price":474.75},{"date":"1396/05/24 05:08","price":474.63},{"date":"1396/05/24 05:32","price":474.88},{"date":"1396/05/24 06:08","price":475.38},{"date":"1396/05/24 06:32","price":476.13},{"date":"1396/05/24 07:32","price":475.88},{"date":"1396/05/24 09:32","price":475.38},{"date":"1396/05/24 10:08","price":475.13},{"date":"1396/05/24 11:32","price":475.38},{"date":"1396/05/24 12:08","price":474.13},{"date":"1396/05/24 12:32","price":472.88},{"date":"1396/05/24 13:08","price":473.13},{"date":"1396/05/24 13:32","price":473.88},{"date":"1396/05/24 14:08","price":474.63},{"date":"1396/05/24 14:32","price":472.13},{"date":"1396/05/24 15:08","price":471.5},{"date":"1396/05/24 15:32","price":469.88},{"date":"1396/05/24 16:08","price":470.13},{"date":"1396/05/24 16:32","price":468.63},{"date":"1396/05/24 17:08","price":468.88},{"date":"1396/05/24 17:32","price":468.38},{"date":"1396/05/24 18:08","price":468.63},{"date":"1396/05/24 18:32","price":467.88},{"date":"1396/05/24 19:08","price":469.75},{"date":"1396/05/24 19:32","price":470.63},{"date":"1396/05/24 20:00","price":471.13},{"date":"1396/05/24 20:32","price":470.88},{"date":"1396/05/24 21:08","price":471.63},{"date":"1396/05/24 22:32","price":472.13},{"date":"1396/05/24 23:32","price":472.38}
بروزرسانی در تاریخ 01 آبان 1398