کمترین: 
1.58
بیشترین: 
1.62
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نهایی بنزین امروز 23 مرداد 1396
قیمت نهایی بنزیندر تاریخ 23 مرداد 1396 , 1.58 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/05/23 13:08","price":1.6},{"date":"1396/05/23 18:32","price":1.61},{"date":"1396/05/23 19:32","price":1.62},{"date":"1396/05/23 20:08","price":1.61},{"date":"1396/05/23 20:32","price":1.6},{"date":"1396/05/23 21:08","price":1.59},{"date":"1396/05/23 21:32","price":1.58},{"date":"1396/05/23 22:32","price":1.59},{"date":"1396/05/23 23:08","price":1.58}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398